ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Бeзопасност на движението по пътищата

График за провеждане на обучението по Безопасност на движението през учебната 2019/ 2020г, може да видите---> ТУК