ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Достъп до информация

Закон за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Вътрешни правила за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Заявление за достъп до обществена информация, може да намерите--->ТУК

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация(за предоставяне на информация за повторно ползване), може да видите--->ТУК

Наименование на институцията, адрес, телефон и работно време за приемане на заявления за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Описание на правомощията на директора, може да видите--->ТУК

Информация за постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация за 2020г, може да видите--->ТУК

================================

Информация за постъпилите заявления по реда на закона за достъп до обществена информация за 2019г, може да видите--->ТУК