ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

"Обичам те, майко Българийо"

  На 9 март 2018г. в училището се състоя концерт "Обичам те, майко Българийо" с участието на всички групи за дейности, финансирани по проекта "Твоят час".Гости бяха представители на съвета "Твоят час", гл.експерт "Култура" г- жа Савка Стоева и гл.експерт "Образование" г- жа Евгения Станчева от общинска администрация гр.Стражица, учители, родители.

"Обичам те, майко Българийо" - Изображение 1"Обичам те, майко Българийо" - Изображение 2