ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Оферта дърва

ОУ "Св.Кл.Охридски" с.Виноград приема оферти за нарязване, нацепване и прибиране на дърва в склада на училището.
Офертите да съдържат цени и срокове на изпълнение.

Срок за подаване на офертите- 21.06.2019г, 17.00ч в училището.