ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Обява по проект

Обява за образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019/ 2020г, може да видите---> ТУК

Изисквания за заемане на длъжността "Образователен медиатор", може да видите--- >ТУК

Обява за заемане на длъжността "Образомателен медиатор" по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2020/ 2021г и изисквания за заемане на длъжността, може да видите --->ТУК

Обява за заемане на длъжността "Образователен медиатор" по чл.68, т.3 от КТ, може да видите--->ТУК