ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Прием

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2016г./2017г., може да видите --->ТУК

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2017/ 2018г., може да видите---> ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием за учениците от I клас за учебната 2018/ 2019г. може да видите --->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием за учениците от V клас за учебната 2018/ 2019г. може да видите ---> ТУК

Обявени свободни места за ученици по класове за учебната 2018/ 2019г:

 I-11 ученици

 II-10 ученици

 III-12 ученици

 IV-9 ученици

 V-8 ученици

 VI-17 ученици

 VII- 13 ученици

 

УЧЕБНА 2019/ 2020 година

Обявени свободни места за ученици по класове за учебната 2019/ 2020г:

I- 9 ученици

II- 13 ученици

III- 13 ученици

IV- 12 ученици

V- 13 ученици

VI- 10 ученици

VII- 15 ученици