ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Бюджет

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград – І тримесечие на 2016г., може да видите ---> ТУК

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград – 2 тримесечие на 2016г., може да видите ---> ТУК

 Бюджет 2019г., може да видите ---> ТУК