ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

За нас

   

   Училището е социокултурна организация, която е център за духовно, интелектуално, морално, социално и физическо развитие на учениците от с. Виноград, с. Паисий, с. Стрелец и с.Лозен. Средата на училището и неговите ресурси са насочени към постигане на оптимална подготовка на учениците по ДОИ чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии иизисквания за качество.

 

   Грижите, безопасната вътрешна среда, различните дейности осигуряват споделянето на училищните ценности и приемане правото на индивидуалност на всеки ученик.

 

   Завършилите ученици  имат възможност за реализация в желаните от тях  видове средни училища.