ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Бюджет

 Бюджет за 2024 година, може да видите--->ТУК>

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 1 тримесечие на 2024г., може да видите--->ТУК

 

Бюджет за 2023 година, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 4 тримесечие на 2023г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 3 тримесечие на 2023г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 2 тримесечие на 2023г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 1 тримесечие на 2023г., може да видите---->ТУК

 

Бюджет 2022г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 4 тримесечие на 2022г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 3 тримесечие на 2022г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 2 тримесечие на 2022г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 1 тримесечие на 2022г., може да видите--->ТУК

 

Бюджет 2021г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 4 тримесечие на 2021г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 3 тримесечие на 2021г., може да видите--->ТУК

Информация за изълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград-  2 тримесечие на 2021г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 1 тримесечие на 2021г., може да видите--->ТУК

 

 

Бюджет 2020г., може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 1 тримесечие на 2020г, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 2 тримесечие на 2020г, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 3 тримесечие на 2020г, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 4 тримесечие на 2020г, може да видите--->ТУК

 

Бюджет 2019г, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 1 тримесечие на 2019г, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 2 тримесечие на 2019г, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград- 3 тримесечие на 2019г, може да видите--->ТУК

Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.виноград- 4 тримесечие на 2019г, може да видите--->ТУК

 

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград – І тримесечие на 2016г., може да видите ---> ТУК

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет в ОУ с.Виноград – 2 тримесечие на 2016г., може да видите ---> ТУК