ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

История

 

   Училището в село Виноград има над 130-годишна история. Епохата на Възраждането слага отпечатък и върху образованието в малкото селце. За първи път начално  училище отваря врати в далечната 1878 година. Помещава се в изоставена къща с две стаи. Година по-късно започва строителството на ново училище под ръководството на дядо Недко Недялков- 4 класни стаи, учителска стая и широк коридор в центъра на селото. Завършено е за 2 години и струва 10 000 стари лева.Учебната година завършва с годишни изпити.  

 

   През 1921 година училището се преобразува от начално в основно.

 

   През 1936 година завършва строителството на модерно училище, състоящо се от 25 помещения: 8 класни стаи, дирекция, учителска стая, кухня, столова, работилница, 4 спални, баня, стая за прислугата, сервиз и склад. От този момент всички ученици учат в една сграда, която се използва и досега.

 

   От 1965 година до 2000 година към училището има интернат за бедни деца.

 

   През 1980 година за 100-годишния юбилей на училището е връчен орден Кирил и Методий І степен.

 

   По време на разрушителното земетресение през декември 1986 г. с епицентър около град Стражица училищната сграда се оказа една от най-здравите и устойчиви в общината. Приюти ученици и инвентар от пострадалите селища – Стражица, Асеново, Царски извор.

 

   През 2010 година по проект BG161PO001/4.1-01/2007/076 се извършва ремонт и обновяване на училището. Проектът се финансира  от  Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по ОП „Регионално развитие“

 

   Днес училището е средищно и в него се обучават деца и от съседните села Паисий, Стрелец и Лозен.

 

   През годините училището се утвърждава като образователна институция, която, запазвайки традициите на будителско и просветителско средище, създава модерни условия за обучение и възпитание. Най-верният барометър са постиженията на завършилите през годините ученици. Един от тях е и д-р Стефан Черкезов, жертвал живота си и спасил пътниците в горящ автобус на 15.VІІІ.1963 г.

 

   Постигнатите успехи са най-вълнуващото признание за работата на поколения учители, съхранили възрожденския плам, всеотдайност и професионализъм.