ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Обществен съвет

Заповед за определяне на поименния състав на обществения съвет към училището до 2025г, може да видите--->ТУК

 

Покана за провеждане на общо събрание, може да видите--->ТУК

 

Заповед за определяне на поименния състав на обществения съвет към училището до 2022г, може да видите--->ТУК

 

Заповед за промяна в състава на обществения съвет към училището до декември 2019г, може да видите--->ТУК

 

Заповед за утвърждаване състава на обществения съвет към училището, може да видите--->ТУК