ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Е-обучение

УЧЕБНА 2021/ 2022 година

Заповед за ротационно обучение на учениците от V до VII клас за периода от 22.11.2021г. до 03.12.2021г., може да видите--->ТУК

Заповед за ротационно обучение на учениците за периода от 25.10.2021г. до 05.11.2021г., може да видите--->ТУК

Заповед за обучение от разстояние на учениците от ІІ-ІV клас от 18.10.2021г. до 22.10.2021г., може да видите--->ТУК

Заповед за обучение от разстояние на учениците от VI- VII клас от 27.09.2021г до 01.10.2021г, може да видите--->ТУК

График на дистанционните учебни часове за учениците от I до IV клас:

1 час-   9.00ч-   9.20ч

2 час-   9.40ч- 10.10ч

3 час- 10.30ч- 10.50ч

4 час- 11.10ч- 11.30ч

5 час- 11.50ч- 12.10ч

6 час- 12.30ч- 13.00ч

График на дистанционните учебни часове за учениците от V до VII клас:

1 час-   8.10ч-   8.50ч

2 час-   9.10ч-   9.50ч

3 час- 10.00ч- 10.40ч

4 час- 10.50ч- 11.30ч

5 час- 11.40ч- 12.20ч

6 час- 12.30ч- 13.10ч

7 час- 13.20ч- 14.00ч

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЧЕБНА 2020/ 2021 година

График за обучение на учениците от 22.03.2021г до 31.03.2021г., може да видите--->ТУК

График за обучение от разстояние в електронна среда за V- VII клас, считано от 18.03.2021г.:

1 час    8.10ч- 8.40ч

2 час    9.10ч- 9.40ч

3 час 10.00ч- 10.30ч

4 час 10.50ч- 11.20ч

5 час 11.40ч- 12.10ч

6 час 12.30ч- 13.00ч

7 час 13.20ч- 13.50ч

График за присъствено обучение за V- VII клас, може да видите--->ТУК

График за обучение  от разстояние в електронна среда за V- VII клас, считано от 04.01.2021г.:

1 час 09.00ч- 09.30ч

2 час 09.45ч- 10.15ч

3 час 10.30ч- 11.00ч

4 час 11.15ч- 11.45ч

5 час 12.00ч- 12.30ч

6 час 12.45ч- 13.15ч

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

График за дистанционно обучение за времето от 16.03.2020г. до 27.03.2020г., може да видите--->ТУК

Неприсъствени дни до 12 април 2020г., може да видите--- >ТУК

График за дистанционно обучениеза времето от 30.112020г до 21.12.2020г, може да видете ---> ТУК

Правила за работа  на училището през учебната 2020/ 2021 година в условията на COVID- 19, може да видите--->ТУК