ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Прием

УЧЕБНА 2024/ 2025 година

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от І клас за учебната 2024/ 2025г., може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от V клас за учебнта 2024/ 2025г., може да видите--->ТУК

 

 УЧЕБНА 2023/ 2024 година

Обявени свободни места за ученици по класове за учебната 2023/ 2024 година

I- 12 ученици

II- 16 ученици

IIІ- 13 ученици

IV- 10 ученици

V- 11  ученици

VI- 18 ученици

VII- 14 ученици

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от І клас за учебната 2023/ 2024г., може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от V клас за учебната 2023/ 2024г., може да видите--->ТУК

 

УЧЕБНА 2022/ 2023 година

Обявени свовободни места за ученици по класове за учебната 2022/ 2023 година

I- 14 ученици

II- 11 ученици

III- 11 ученици

IV- 9 ученици

V- 18 ученици

VI- 12 ученици

VI- 12 ученици

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от І клас за учебната 2022/ 2023г., може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от V клас за учебната 2022/ 2023г., може да видите--- >ТУК

Заповед за утвърждаване списъка на приетите ученици в І клас за учебната 2022/ 2023г., може да видите--->ТУК

 Съобщение за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в I клас, може да видите--->ТУК

 

УЧЕБНА 2021/ 2022 година

Обявени свободни места за ученици по класове към 04.01.2022г.

I-11 ученици

II-9 ученици

III-9 ученици

IV-13 ученици

V-11 ученици

VI-13 ученици

VII-13 ученици

Съобщение за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в I клас, може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от I клас за учебната 2021/ 2022г, може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване списъка на приетите ученици в I клас за учебната 2021/ 2022г., може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием на учениците от V клас за учебната 2021/ 2022г, може да видите--->ТУК

 

УЧЕБНА 2020/ 2021 година

Обявени свободни места за ученици по класове към 30.06.2020г.

I- 15 ученици

II- 17 ученици

III-  16 ученици

IV- 16 ученици

V- 20 ученици

VI- 18 ученици

VII- 24 ученици

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием за учениците от I клас за учебната 2020/ 2021г, може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием за учениците от V клас за учебната 2020/ 2021г, може да видите--->ТУК

 

УЧЕБНА 2019/ 2020 година

Обявени свободни места за ученици по класове за учебната 2019/ 2020г.

I- 9 ученици

II-13 ученици

III- 13 ученици

IV- 12 ученици

V- 13 ученици

VI-10 ученици

VII-15 ученици

 

УЧЕБНА 2018/ 2019 година

Обявени свободни места за ученици по класове за учебната 2018/ 2019г.

I- 11 ученици

II- 10 ученици

III- 12 ученици

IV- 9 ученици

V- 8 ученици

VI- 17 ученици

VII- 13 ученици

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием за учениците от I клас за учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

Заповед за утвърждаване на училищен план- прием за учениците от V клас за учебната 2018/ 2019г, може да видите--->ТУК

 

УЧЕБНА 2017/ 2018 година

Заповед за прием на ученици в I клас за учебната 2017/ 2018г, може да видите--->ТУК

 

УЧЕБНА 2016/ 2017 година

Заповед за прием на ученици в I клас за учебната 2016г./2017г., може да видите --->ТУК