ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

"Подкрепа за успех" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" ( ОП НОИР ) 2014-2020 г.

 

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

 

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"2014 - 2020 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ученици от ОУ "Свети Климент Охридски" с.Виноград ще вземат участие в Дейност 8 по проект "Подкрепа за успех" - междуучилищни дейности на 25.06.2022г. в СУ "Ангел Каралийчев" гр.Стражица.

Програма за междуучилищна дейност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" с участие на ученици от област Велико Търново, може да видите--->ТУК

 

Обява за заемане на длъжността "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2021/ 2022г. и изисквания за заемане на длъжността, може да видите--->ТУК

 

През учебната 2020/ 2021г училището работи по проект "Подкрепа за успех".Сформирани са 4 сборни групи: 2 групи в начален етап и 2 групи в прогимназиален етап.

В I клас е сформирана група по Български език и литература с 5 ученици.Ръководител на гупата е Мариана Станчева, старши учител начален етап.

 

Във II- IIIклас е сформирана сборна група по Български език и литература с 6 ученици.Ръководител на групата е Христо Петров, учител начален етап.

 

В V-VI клас е сформирана сборна група по Математика с 6 ученици.Ръководител на групата е Наталия Желева- Дачева, старши учител прогимназиален етап.

 

Обява зо заемане на длъжността "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2020/ 2021г и изисквания за заемане на длъжността, може да видите--->ТУК

Информация за провежданите часове на ученици със затруднения по проект "Подкрепа зо успех" до 23.06.2021г, може да видите--->ТУК

 =========================================================

 През учебната 2019/ 2020г училището работи по проект "Подкрепа за успех". Сформирани са 4 сборни групи: 2 групи в начален етапи 2 групи в прогимназиален етап.

В I- II клас е сформирана сборна група по Български език с 5 ученици.Ръководител на групата е Христо Петров, учител начален етап.

В III- IV клас е сформирана сборна група по Математика с 5 ученици.Ръководител на групата е Мариана Станчева, старши учител начален етап.

В V- VI клас е сформирана сборна група по Български език с 5 ученици.Ръководител на групата е Витка Димитрова, главен учител прогимназиален етап.

В V- VI клас е сформарана сборна група по Математика с 5 ученици.Ръководител на групата е Наталия Желева- Дачева, учител прогимназиален етап.

 

Обява за заемане на длъжността "Образователен медиатор" по проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019/ 2020г и изисквания за заемане на длъжността, може да видите --->ТУК

 

На 04.12.2019г в училището се проведе среща "На чаша чай" с родителската общност.Срещата е част от извънкласната дейност, използвана за подпомагане взаимодействието между училището, родителите и учениците.Присъстваха образователния медиатор по проект "Подкрепа за успех", г- жа А.Чукурова от ОбДК гр.Стражица, учители от групи за целодневно обучение и активни родители.--->4aeno parti