ОУ Св. Климент Охридски
Основно училище в с. Виноград, обл. Велико Търново

Достъп до информация

Информация за постъпилите заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация за 2023г., може да видите--->ТУК

========================================

Информация за постъпилите заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация за 2022г., може да видите--->ТУК

========================================

Закон за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Вътрешни правила за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Заявление за достъп до обществена информация, може да намерите--->ТУК

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация(за предоставяне на информация за повторно ползване), може да видите--->ТУК

Наименование на институцията, адрес, телефон и работно време за приемане на заявления за достъп до обществена информация, може да видите--->ТУК

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, таксите и формите, в коит осе поддържа информацията, може да видите--->ТУК

Описание на правомощията на директора, може да видите--->ТУК

Наредба № Н-1 от 07 март 2022г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, може да видите--->ТУК

=========================================

Информация за постъпилите заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация за 2021г., може да видите---->ТУК

=========================================

Информация за постъпилите заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация за 2020г., може да видите--->ТУК

========================================

Информация за постъпилите заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация за 2019г., може да видите--->ТУК